Piirid

Piirid

Euroopa Liidu välispiiride parem kaitse on vajalik. Igal rahval on õigus oma piire kaitsta, kontrollida ja jälgida. Euroopa Liit peaks tegema rohkem ebaseaduslike ja kuritegelike sisserändajate tõhusaks tagasisaatmiseks oma päritoluriiki.