Eelarve

Eelarve

Fraktsioon on vastu igasugustele katsetele kehtestada eurotsooni eelarve ja suunata ELi makse.