Freiheitliche Partei Österreichs - Austria

Freiheitliche Partei Österreichs - Austria


 

         

 

Austria first

Austria ja Austria inimeste vabadus, turvalisus, rahu ja heaolu on juhised ja mõõdupuud meie kui Austria sotsiaalse, meritokraatliku ja isamaalise poliitilise jõu tegevusele. Meie juured rikkalikus ajaloos ja traditsioonides on lahutamatult seotud vastutusega, mille see tekitab, et mängida aktiivset rolli tulevaste põlvkondade tuleviku kujundamisel. Oleme pühendunud oma kodumaale Austriale kui saksakeelse keele- ja kultuuriringkonna osale, meie kodumaal elavatele inimrühmadele ning vabade rahvaste ja riikide Euroopale. Oleme pühendunud üksikisiku ja kogukonna vabadusele ja vastutusele, demokraatiale, vabadusele ja õigusriigile, turumajanduse põhimõtetele ja sotsiaalsele õiglusele. Me oleme pühendunud Austria enesemääramisõigusele ning meie vaatenurgast inimkonna ja ühiskonna kaitsmisele ajaloost ja traditsioonidest lähtuvalt.

FPÖ EU website: https://www.fpoe.eu/

FPÖ AT website: https://www.fpoe.at/


Roman HAIDER
Freiheitliche Partei Österreichs - Austria
(*13th of April 1967 in Grieskirchen)

       

 • Euroopa Parlamendi liige alates 2019. aastast
 • rahvusvahelise kaubanduse komisjoni (INTA) liige
 • EL-Armeenia parlamentaarse partnerluskomitee, EL-Aserbaidžaani parlamentaarse koostöökomitee ja EL-Gruusia parlamentaarse assotsiatsioonikomitee (DSCA) delegatsiooni liige
 • Asendusliige ja koordinaator transpordi- ja turismikomisjonis (TRAN)
 • Asendusliige välisasjade komisjonis (AFET)

Georg MAYER
Freiheitliche Partei Österreichs - Austria

         

 • Euroopa Parlamendi liige alates 2014. aastast
 • tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) liige
 • Iraaniga suhtlemise delegatsiooni liige (D-IR)
 • Euroopa-Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee (DLAT) delegatsiooni liige
 • Asendusliige transpordi- ja turismikomisjonis (TRAN)

Harald VILIMSKY
Freiheitliche Partei Österreichs - Austria

         

FPÖ delegatsiooni juht Euroopa Parlamendis alates 2014. aastast

 • väliskomisjoni (AFET) liige
 • USA-ga suhtlemise delegatsiooni liige (D-USA)
 • Asendusliige kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis (LIBE)