Identiteet

Identiteet

ID fraktsiooni arvates tuleks rahvuslik identiteet omaks võtta, seda austada ja säilitada. Seetõttu oleme vastu kontrollimatule massilisele sisserändele ja mitte-Euroopa riikide ühinemisele ELiga nagu Türgi.