Prioriteedid

Prioriteedid

Demokraatia

ID fraktsioon soovib vähendada ELi demokraatia defitsiiti. Riikide parlamentidel peaks olema suurem otsustusõigus EL-i otsuste tegemisel ning demokraatlikult korraldatud rahvahääletuste tulemusi tuleks austada.

Loe lisaks

Identiteet

ID fraktsiooni arvates tuleks rahvuslik identiteet omaks võtta, seda austada ja säilitada. Seetõttu oleme vastu kontrollimatule massilisele sisserändele ja mitte-Euroopa riikide ühinemisele ELiga nagu Türgi.

Loe lisaks

Suveräänsus

Igal Euroopa rahval peaks olema õigus määrata oma poliitika vastavalt oma vajadustele. EL peaks lõpetama sekkumise oma liikmesriikide siseasjadesse.

Loe lisaks

Eelarve

Fraktsioon on vastu igasugustele katsetele kehtestada eurotsooni eelarve ja suunata ELi makse.

Loe lisaks

Piirid

Euroopa Liidu välispiiride parem kaitse on vajalik. Igal rahval on õigus oma piire kaitsta, kontrollida ja jälgida. Euroopa Liit peaks tegema rohkem ebaseaduslike ja kuritegelike sisserändajate tõhusaks tagasisaatmiseks oma päritoluriiki.

Loe lisaks